I N K   M E T A L
Hannya
Ko-omote
The Monkey King
Yakan
Shishiguchi
Hyottoko
Crow Tengu
Tengu
Raijin
Raiden
Kobeshimi
Kokushikijo
Kappa
Tsuri-manako
Sanko-jo
Ikkaku-Sennin
Hannya Bead / Silver
The Monkey King Bead /Silver
Raijin Bead / Silver
Raiden Bead / Silver